Niniejsze informacje prawne zostały sporządzone w języku francuskim. Tłumaczenie poniższych informacji prawnych na inne języki może zawierać błędy w interpretacji, ponieważ zostały one przetłumaczone automatycznie. Dokładne teksty znajdują się w wersji francuskiej.

Informacje prawne i warunki

Poniższe warunki regulują wszelkie korzystanie z witryny isindexed.com.

Działanie strony

 • Firma: SAS QUIRECHERCHE
 • Siret: 54002153200028
 • Adres: 4 bis avenue Notre Dame, 06000, Nicea

Dyrektorem publikacji jest: Stefan Madaleno

Dostawca rozwiązania isindexed.com

Pośrednikiem wystawiającym fakturę za usługę (sprzedawca) jest firma Fastspring:

 • Firma: FastSpring
 • Adres: ulica Ogrodowa 801, Apartament 201, Santa Barbara, CA 93101, NAS
 • Poczta : support@fastspring.com

Jako oficjalny sprzedawca FastSpring jest odpowiedzialny za pobieranie, składanie i odprowadzanie podatku od sprzedaży za pośrednictwem naszej platformy.

FastSpring oblicza podatki w czasie rzeczywistym na podstawie lokalizacji klientów i rodzaju kupowanych przez nich produktów. FastSpring automatycznie stosuje te podatki przy kasie, zgodnie z lokalnymi przepisami kraju klienta.  W przypadku jakichkolwiek zmian w rozliczeniach możesz skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną pod adresem: support@fastspring.com. Systematycznie otrzymujesz faktury e-mailem, będą one również dostępne na Twoim koncie pod adresem: https://tool.isindexed.com/kredyty/kup.

Zakwaterowanie

 • Firma: OVH
 • RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
 • Siedziba główna: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja
  OVH SAS jest spółką zależną OVH Groupe SA, spółki zarejestrowanej w Lille RCS pod numerem 537 407 926 z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

 

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z obsługą klienta na dwa sposoby:

Warunki korzystania

Zgadzając się na niniejsze Warunki lub uzyskując dostęp do isindexed.com lub korzystając z niego, masz ukończone 18 lat.

VOświadczamy i potwierdzamy, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie tymi warunkamioraz że informacje podane podczas rejestracji w usłudze są dokładne, kompletne i że masz prawo z nich korzystać. Jeśli rejestrujesz się na isindexed.com w imieniu korporacji lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych niniejszymi Warunkami, w którym to przypadku terminy „ty”, „twój” lub stowarzyszone odnosi się do tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz wyrazić zgody na te Warunki i nie możesz korzystać z Usług isindexed.com.

1. OPIS USŁUGI I UŻYTKOWANIA

1.1 – „Usługa” isindexed.com to usługa, której głównym celem jest sprawdzenie indeksowania strony w wyszukiwarce Google.

1.2 – „Usługa” isindexed.com, narzędzia i interfejs API isindexed.com oraz połączenie API z isindexed.com jest dostarczane za pośrednictwem Witryny zgodnie z zakupionym pakietem, w tym całym oprogramowaniem, danymi, tekstem i innymi treściami udostępnionymi za pośrednictwem Witryny lub opracowanymi za pośrednictwem isindexed.com. Wszelkie nowe funkcje dodane do Usługi lub rozszerzające ją również podlegają niniejszym Warunkom.

1.3 – isindexed.com dokłada wszelkich starań, aby Usługa była dostępna zgodnie z obowiązującym planem usług, z wyjątkiem: planowanych przestojów lub niedostępności spowodowanej okolicznościami od nas niezależnymi.

2. PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

2.1 Świadcząc Ci Usługę, będziemy utrzymywać odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych oraz danych osobowych użytkowników końcowych.  Zabezpieczenia te obejmują szyfrowanie Twoich danych podczas transmisji (przy użyciu SSL lub podobnych technologii).

3. ROZLICZENIA, ZMIANY PLANU I PŁATNOŚCI

3.1 – Usługa isindexed.com jest udostępniana na zasadzie pay-as-you-go z kredytami.

3.2 – Fakturowanie. isindexed.com korzysta z usług pośrednika zewnętrznego fastspring.com do zarządzania przetwarzaniem kart kredytowych MASTERCARD, VISA i PAYPAL. Możesz zapoznać się z ogólnymi warunkami użytkowania i polityką prywatności tego pośrednika fastspring.com. Warunki te zostaną również przedstawione w momencie dokonywania płatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk rozliczeniowych i danych osobowych na isindexed.com, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

3.5 – Sposób płatności. Do subskrypcji usługi wymagana jest ważna karta kredytowa. Pośrednik fastspring.com wystawia rachunki za korzystanie z usługi za pośrednictwem bezpiecznej usługi online.

4. ZMIANY

4.1 – isindexed.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. indexmenow.com może podobnie w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą podlegać warunkom niniejszej Umowy.

5. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY I ZASADY ZWROTU PIENIĘDZY

5.1 – Charakter Usług świadczonych wraz z przetwarzaniem zadania indeksowania nie daje prawa do odstąpienia od umowy. Umowa zostaje zatem ostatecznie zawarta, gdy tylko żądania testu bezczynności zostaną przesłane przez Klienta zgodnie z metodami określonymi w niniejszych OWH.

6. ODMOWA USŁUGI

6.1 – Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, anulowania lub zawieszenia usługi według własnego uznania.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 – isindexed.com nie ponosi odpowiedzialności za przestoje systemu, awarie lub utratę danych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek z góry określone szacunki zysków, jakie klient osiągnąłby, gdyby witryna isindexed.com działała.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje automatyczną dezaktywację danego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta, bez powiadomienia, z dowolnego powodu, bez zwrotu kosztów, np isindexed.com Usłysz to.